Projektijuhtimine – eesmärgist tulemuseni (virtuaalõpe)

/Projektijuhtimine – eesmärgist tulemuseni (virtuaalõpe)
Loading Sündmused
  • Sündmus sündmus on möödas

Projektijuhtimine – eesmärgist tulemuseni (virtuaalõpe)

13.04/09:30 - 17:00

Sündmus Navigation

Projektijuhtimine on meetod ühekordsete ülesannete lahendamiseks. Projektijuhtimise tehnikate valdamisest sõltub, kui kiiresti, ökonoomselt ning usaldusväärselt me ülesande lahendame.

Projektijuhtimine on hädavajalik juhtimismeetod tänapäeva organisatsioonides, kus probleemiks on piiratud ressursid, konkurentsikeskkonna survest tingitud järjest lühenev aeg ülesannete lahendamiseks ning ülesannete suurenev keerukusaste – olgu siis tegu uue toote turuletoomise, infosüsteemi väljaarendamise või tootmistehnoloogia juurutamisega.

Sihtgrupp:
Äriühingute juhid, allüksuste juhid, spetsialistid, ettevõtjad – kõik, kellel tuleb lahendada ökonoomselt ja usaldusväärselt projektipõhiseid ülesandeid. Praegused ja tulevased projektijuhid, kelle tegevus on seotud ühekordsete, tähtajastatud ja kindla rahalise ressursiga seotud tööde teostamisega.

Koolituse eesmärk:
Kursuse eesmärk on parendada osalejate projektijuhtimise alaseid teadmisi ja oskusi nii, et nad on valmis rakendama kaasaegset projektijuhtimise metoodikat oma ettevõttes või organisatsioonis.

Koolituse teemad:
Sissejuhatus projektijuhtimisse
Projekt, projekti juhtimine
Projektijuhtimise metoodika eduka rakendamise eeldused
Arendus- ja teostusprojektid
Arendusprojekti mudel, teostusprojekti mudel
Eelkavandamise etapi olulisus projektides
Kus tehakse projektide kõige olulisemad otsused
Lähteülesanne
Lähteülesande vajadus
Lähteülesande ülesehituse ja koostamise põhimõtted
Projekti kavandamine
Kommunikatsioon ja töö huvigruppidega
Projekti jaotamine tööpakkettideks või alamprojektideks
Tööde järjestamine ja tähtajastamine
Kriitiline tee
Projekti ressursside planeerimine
Riskide käsitlemine projektides
Riskide määratlemine, hindamine
Preventiivsete ja korrektiivsete meetmete kavandamine
Projekti läbiviimine ja lõpetamine
Projektijuhi ülesanded  projekti läbiviimisel
Projekti kulgemise jälgimine
Ootamatutele muudatustele reageerimine
Ajagraafiku ja kulude jälgimine
Tulemuse hindamine

Meetodid: lühiloeng, individuaalsed- ja grupitööd, arutelud.

Koolituse kestus: 8 akadeemilist tundi.

Koolituspäeva ülesehitus:
09.30-11.00   koolitus
11.00-11.30    kohvipaus
11.30-13.00   koolitus
13.00-13.45   lõuna
13.45-15.15    koolitus
15.15-15.30    kohvipaus
15.30-17.00   koolitus

Koolituse maksumus: 299 EUR + km
(sisaldab koolitust, koolitusmaterjal .pdf formaadis, digiallkirjastatud koolituse läbimise tunnistust)

Koolituse toimumise aega vaata koolituskalendrist.
Koolituse kohta küsi täpsemalt Algis Perensilt (algis@hbp.ee)

2019. aasta 1. oktoobril ilmus trükist raamat “Praktiline projektijuhtimine”
Raamatu sisukorra ja sissejuhatusega saad tutvuda siit.
Osta saad selle raamatu aga sellelt veebilehelt.

Detailid

Kuupäev:
13.04
Aeg:
09:30 - 17:00
Hind:
299€ +KM

Toimumiskoht

HBP Koolituse veebikeskkond

Korraldaja

Algis Perens
Telefon:
5068245
E-mail: