Protsessijuhtimise põhitõed

/Protsessijuhtimise põhitõed
Loading Sündmused
 • Sündmus sündmus on möödas

Protsessijuhtimise põhitõed

1.06.2017

Sündmus Navigation

Protsess on tegevuste jada, kus vastastikku seonduvad ressursid ja tegevused, mis muundavad sisendid väljundiks. Teisisõnu öeldes on protsess lisaväärtust loovate tegevuste järgnevus, mis toodab erinevatest sisenditest nõutava väljundi.

Protsessijuhtimise oskus ei ole moelaine, vaid juhtimiskontseptsioon, mis nagu projektijuhtimine või mõni muu juhtimisinstrument peaks kuuluma iga juhi oskuste hulka. Põhjused selleks on järgmised:

 • allüksustes või tervet organisatsiooni hõlmavates protsessides peitub paljude organisatsioonide jaoks oluline parenduspotentsiaal, et tõsta efektiivsust.
 • uute tehnoloogiate ja meetodite nagu intranet, internet, andmelaondus, TQM jm kasutuselevõtt eeldab organisatsiooni keskendumist protsessidele ja nende optimeerimisele.

Edukas protsessijuhtimine toetub olulisel määral inimlikule faktorile. Oluline on siinjuures kommunikatsioon organisatsioonis tervikuna ja õpi- ning muutumisvõime.

Protsessile orienteerituse põhiprintsiipe võiks lühidalt kirjeldada järgmiselt:

 • ainult siis, kui me valitseme protsesse saavutame me häid tulemusi
 • tähtis on mõõdetavus ja kõige olulisemad mõõdikud peavad kõigile teada olema
 • 0-nivood tuleb reeglipäraselt tõsta
 • toimuma peab süstemaatiline vigade/põhjuste analüüs
 • pidev parendamine on olulisem, kui absoluutsed väärtused.

Protsessijuhtimise põhitõdede ühepäevasel koolitusel käsitleme järgmisi teemasid:

Sissejuhatus protsessijuhtimisse

 • Mis on protsessijuhtimine
 • Protsessijuhtimisest tulenevad kasud
 • Portsessijuhtimise rakendamise eelised

Protsessijuhtimise seos organisatsiooni strateegiaga

 • Protsesside seos strateegiaga
 • Protsessijuhtimise juurutamine
 • Protsessorganisatsiooni vormid
 • Kriitilised ahelad protsessides
 • Toimiva protsessijuhtimise edutegurid

Kogu organisatsiooni hõlmavad protsessid

 • IT- ja kommunikatsioonitehnoloogiad, kui protsessijuhtimise tugi
 • Protsesside alguspunkti määratlemine
 • Protsesside ümberkujundamine
 • Protsesside ümberkujundamise barjäärid ja ohud

Rollid ja vastutus protsessi juhtimises

 • Vastutus sisendi andjana ja väljundi kasutajana
 • Protsessi omanik, -juht, -meeskond
 • Eesmärkide püstitamine, ülesanded ja rollid
 • Juhtimistsükkel protsessi juhtimises
 • Meekonnatöö protsessi juhtimises
 • Protsessijuhi nõuete profiil
 • Inimeste, ressursside ja aja planeerimine pidevalt muutuvas keskkonnas

Protsessi pideva kontrolli ülesehitamine

 • Protsesside erinevad aspektid: kulud, aeg ja kvaliteet
 • Protsessi kulude arvestus
 • Aja- ja kvaliteedinäitarvude määratlemine
 • Protsessi iseloomustavate näitarvude esitlemine

Töö vorm ja meetodid:
Seminar, kus on kombineeritud lühiloengud, grupitööd, arutelud ja juhtumite analüüs

Maksumus: 320€ +KM

Detailid

Kuupäev:
1.06.2017

Toimumiskoht

HBP Koolituse veebikeskkond

Korraldaja

Algis Perens
Telefon:
5068245
E-mail: