Hajusmeeskonna juhtimine

/Hajusmeeskonna juhtimine
Loading Sündmused
 • Sündmus sündmus on möödas

Hajusmeeskonna juhtimine

14.02.2017

Sündmus Navigation

Kuidas korraldada edukat koostööd meeskonnas, mille liikmed teevad oma igapäevast tööd erinevates linnades, maakondades või hoopis riikides?

Olles täna ükskõik millise meeskonna juht ei saa me eirata kaugjuhtimist. Meil on võimalus teha seda hästi või halvasti. Nii kirjutavad oma raamatus “The Distance Manager” Kimball ja Mareen Fisher, kes on ühed maailma tunnustatuimad meeskondade kaugjuhtimisega tegelevad spetsialistid.

Ja neil on täiesti õigus, sest üha enam on neid meeskondi, millel on üks ja sama ülesanne, kuid mille liikmed teevad oma tööd väga erinevates asukohtades. Tänu tehnoloogiate arengule on meil järjest suurenenud vabadus teha tööd asukohast sõltumatult. Täna võime me tööd teha suvekodus või lennujaamas, kohvikus või rongis ja isegi metsas kännu otsas istudes. Oluline ei ole paljudel juhtudel enam mitte see, kus meeskonna liikmed tööd teevad, vaid tulemus, milleni koostööd tehes tuleb jõuda.

Hajusalt paiknevate meeskondade juhtimise oskust vajame me täna igas tegevusvaldkonnas kuna selline koostöö on järjest laienev. Paljudes valdkondades on üpris tavaline see, et oma meeskonna liikmeid ei nähta päevade kaupa. Juhi ja meeskonna liikmete vahel puudub vahetu suhtlemine ning ainuke, mis neid seob on lühikontaktid telefoni, e-maili, SMS-i või Skype abil. Samas tuleb koostöös jõuda konkreetse tulemuseni.

Sellel koolitusel saate te vastuse küsimustele, mis puudutavad koostöö korraldamist hajusalt paiknevas meeskonnas. Millistest reeglitest tuleb sellist koostööd tehes kinni pidada? Kuidas sisse seada ja milline peaks olema töörütm ning millest see sõltub? Kuidas tuleks korraldada omavahelist infovahetust? Kuidas valida sõnumi iseloomust tulenevalt õige suhtlusvahend? Millised tegurid määravad kaugjuhtimise edukuse? Millest tuleks kaugjuhtimise abil koostööd korraldades kindlasti hoiduda?

Koolitus annab:

 • süsteemse ülevaate hajusmeeskonna juhtimisest
 • võtteid, kuidas panna efektiivselt tööle meeskond, mille liikmed kohtuvad harva või üldse mitte
 • lahendusi osalejate endi elust võetud situatsioonidele

Teemad:

 • Hajusmeeskonna juhtimise kesksed väljakutsed ja vajalikud võtmeoskused
  Keskne väljakutse – info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatele tuginev suhtlemine.
  Võtmeoskused: enesejuhtimine, meediakompetentsus, usalduse loomine ja tulemusjuhtimise põhimõtete kasutamine.
 • Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatele tuginev suhtlemine
  Mida peab IKT-l tuginev suhtlemine võimaldama?
  Millised suhtlusvormid ja –vahendid meeskonna koostöö juhtimiseks valida?
  Edastatavale sõnumile sobiva suhtlusvahendi valimine.
  Sõnumites tekkida võivate moonutuste vältimine.
  Edukaks infovahetuseks vajalikud tegevused.
 • Hajusalt paikneva töögrupi kujundamine meeskonnaks
  Meeskonna koosseis ja struktuur.
  Meeskonna kujundamine.
  Algusnõupidamine.
  Kuidas luua usaldust meeskonna liikmete vahel?
  Mida tuleks teha heade koostöösuhete kujundamiseks?
 • Hajusmeeskonna igapäevatöö juhtimine
  Töörütmi kujundamine.
  Kuidas planeerida meeskonna tööd?
  Tegevuste ja tähtaegade kokkuleppimine.
  Vastutuste jagamine.
  Uute meeskonnaliikmete kaasamine.
  Kuidas efektiivselt läbi viia hajusmeeskonna nõupidamist?
  Kuidas jälgida töö edenemist?
 • Konstruktiivne konfliktide juhtimine hajusmeeskonnas
  Konfliktilahendamise üldpõhimõtted.
  Konfliktide tekkimise eripärad hajusmeeskonnas.
  Konfliktide lahendamine hajusmeeskonnas.
 • Tulemusjuhtimine hajusmeeskonnas
  Miks tuleks hajusmeeskonnas kasutada tulemusjuhtimise põhimõtteid?
  Kuidas kokku leppida töö tulemused?
 • Hajusmeeskonna edutegurid
  Millised on inimeste-, organisatsiooni- ja tehnikaga seotud edutegurid?

Töö vorm ja meetodid:
Seminar, kus on kombineeritud lühiloengud, grupitööd, arutelud ja juhtumite analüüs.

Detailid

Kuupäev:
14.02.2017
Hind:
320€ +KM

Toimumiskoht

Tehnopol
Akadeemia tee 21/5
Tallinn, Eesti
+ Google Map
Koduleht:
https://www.tehnopol.ee

Korraldaja

Algis Perens
Telefon:
5068245
E-mail: