Konsultatsioonid

/Konsultatsioonid

Projektijuhtimise audit

Teenus on mõeldud eelkõige nendele ettevõtetele ja organisatsioonidele, kus soovitakse muuta projektijuhtimist efektiivsemaks.

Enam kui kuusteist aastat koolitus- ja nõustamiskogemust projektijuhtimise valdkonnas, mitme projektijuhtimisalase raamatu kirjutamine ning pidev kokkupuude erinevate projektide juhtimisega, võimaldab täna pakkuda klientidele uut teenust.

Selle teenuse väljatöötamise mõte sai alguse neli aastat tagasi ühe huvitava ja raske konsultatsiooniprojekti käigus. Kaks aastat tagasi algas tõsisem töö ning tänaseks oleme valmis seda teenust pakkuma.

Teenust on võimalik tellida kolmes versioonis:


Baasteenus

Kaardistame ettevõtte või organisatsiooni projektijuhtimisalase olukorra tuginedes H. Kerzneri projektijuhtimise täiuslikkuse hindamise mudelile.

Hindame rakendatavate projektijuhtimise meetodite ja käsitluste vastavust ettevõtte vajadustele ning parimatele projektijuhtimise praktikatele. Sealjuures tuvastame projektijuhtimise kitsaskohad.

Koostame kirjaliku ekspertraporti ettevõtte projektijuhtimise alasest olukorrast, toome välja projektitöös esinevad vajakajäämised ja esitame omapoolsed soovitused kitsaskohtade likvideerimiseks.

Baasteenuse lõppedes teab organisatsioon, milline on projektijuhtimises hetkeolukord ning kuhu poole tuleks edasi minna, et muuta projektijuhtimist efektiivsemaks.


Arendusteenus

Baasteenus, millele lisandub veel:

  • Projektitöö üldmudeli loomine
  • Koostöös tellijaga projektijuhtimise efektiivsemaks muutmise arendusprojekti kavandamine
  • Arendusprojekti elluviimise toetamine
  • Arendusprojekti mõjususe järelanalüüs

Arendusteenuse lõpuks on ettevõttel või organisatsioonil olemas oma projektijuhtimise mudel. Ellu on viidud arendusprojekt projektijuhtimise efektiivsemaks muutmiseks ja teostatud on analüüs selle kohta, kas projektijuhtimine on tõepoolest efektiivsemaks muutunud.


Täisteenus

Skemaatiliselt kirjeldab baasteenuse, arendusteenuse ja täisteenuse vahelisi seoseid järgmine joonis:


Teenuse hind

Sellele teenusele ei ole hinnakirja hinda, sest kõik organisatsioonid on unikaalsed ja seetõttu varieerub töö maht ning sellest tulenev hind väga suurtes piirides.

Teenuse täpsemaks tutvustamiseks ja konkreetse hinnapakkumise tegemiseks oleme valmis meeleldi teie juurde tulema.

Kui te olete antud teenuse tutvustamisest huvitatud, siis saatke meile mail:
Tiit Valm’i aadressil: tiit@valm.ee või helistage telefonil 5016800
Algis Perens’i aadressil: algis@hbp.ee või helistage telefonil 5068245.