Projektijuhtimise oskussõnastik

/Projektijuhtimise oskussõnastik

Sõnastikus on inglise keelsetele terminitele toodud vasted nii saksa- kui eesti keeles. Sisuline selgitus on eesti keeles.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W