Kutselise projektijuhi ettevalmistus

/Kutselise projektijuhi ettevalmistus

Kutselise projektijuhi ettevalmistus

Tiit Valm,

Kutseeksam 

Tutvustus

Kaasaegses maailmas suureneb pidevalt selliste tööde osa, mis on ühekordsed ja mida tehakse ajutiste meeskondadega – neid võib nimetada projektideks. Selliste tööde ja meeskondade juhid ongi projektijuhid – enamus neist on seda õppinud töö käigus või saanud vastavat täiendkoolitust, kuid neid ei saa pidada veel kutselisteks projektijuhtideks. Puud on üks väike samm, kutse omandamine. Kutseeksamil on vaja tõendada ja tõestada kutselisele projektijuhile vajalike teadmisi oskusi ja kompetentsust.

Eesti Vabariigis kehtiv kutsesüsteem on kompetentsipõhine ja iga kutse taotleja peab kutsekomisjonile tõestama vastava kutse juurde kuuluvate kompetentside olemasolu. Kutsetunnistuse omandamine tõestab projektijuhi konkurentsivõimet tööjõuturul, andes tööandjale kinnituse selle kohta, et projektijuht on omandanud edukaks projektide juhtimiseks vajalikud teadmised ja oskused. Teisalt tõstab kutsetunnistusega projektijuhtide olemasolu ka nende ettevõtte konkurentsivõimet, kus nad töötavad, sest suureneb tellijate ja partnerite kindlus, et kaasatut on kutselised projektijuhid.

Nüüd on Äripäeva Akadeemia koos Tiit Valmiga kokku pannud 3-päevase projektijuhtimise koolituse, mis on ainus programm, mis aitab kogemusega projektijuhtide enda teadmisi korrastada ja täiendada ning vähemalt 6.taseme projektijuhi kutseeksamiks ette valmistada.

 1. aasta sügisel alustame selle programmiga, neile kogemustega projektijuhtidele, kes on juba läbinud projektijuhtimise baaskoolituse, et anda ettevalmistus projektijuhi kutseeksami sooritamiseks. Kõigile eksami sooritanutele omistati ka projektijuhi kutse.

Koolituse eesmärk on

valmistada kogemustega projektijuhte ette kutseeksami sooritamiseks

Koolitus annab

 • ettevalmistuse oma kompetentside tõendamiseks
 • korrastatud mõistete süsteemi, mis vastab rahvusvahelistele standarditele
 • senisele täiendusõppele lisaks teadmised käitumuslikest ja kontekstuaalsetest kompetentsidest

Kutse taotlemise eeldused

 • Projektijuht, tase 6 kutse taotlemise eelduseks on 3 aastane töökogemus projektijuhina ja teadmiste, oskuste ning kogemuste vastavus kutsestandardile
 • Vanemprojektijuht, tase 6 kutse taotlemise eelduseks on 5 aastane töökogemus projektijuhina, sealhulgas kolm aastat programmide ja keerukate projektide juhtimisel ning teadmiste, oskuste ja kogemuste vastavus kutsestandardile

Lisainfo: http://www.epma.ee/mida-me-teeme/kutsesusteem-2/

Teemad, mida koolituse käigus käsitletakse 

Projektijuhtimise meetodid ja tehnikad:

 • Projektijuhtimise edukuse tagamine ja näitamine
 • Huvipoolte juhtimine
 • Projekti nõuete ja eesmärkide juhtimine
 • Riskide ja võimaluste juhtimine
 • Kvaliteedijuhtimine
 • Projektiorganisatsiooni loomine
 • Meeskonnatöö juhtimine
 • Probleemide lahendamine
 • Projekti struktuuride loomine
 • Mahu ja tulemite haldamine
 • Projekti faaside ja aja juhtimine
 • Ressursside juhtimine
 • Kulu ja finantseerimise juhtimine
 • Hangete ja lepingute juhtimine
 • Muudatuste juhtimine
 • Kontroll ja aruandlus
 • Info ja dokumentatsiooni haldamine
 • Kommunikatsioonijuhtimine
 • Projekti käivitamine
 • Projekti lõpetamine

Käitumuslikud kompetentsid:

 • Projekti eestvedamine
 • Panustamine ja motiveerimine
 • Pingete ja väsimuse leevendamine/maandamine
 • Avatus
 • Loomingulisus
 • Tulemustele suunatus ja suunamine
 • Tõhususe tagamine ja parendamine
 • Konsulteerimine
 • Läbirääkimine
 • Konflikti ja kriisi haldamine
 • Usalduse loomine
 • Väärtuste mõistmine
 • Eetilisuse tagamine

Kontekstuaalsed kompetentsid:

 • Projektiorienteerituse juhtimine
 • Alalise organisatsiooni seoste haldus projekti kontekstis
 • Süsteemide, toodete, tehnoloogia juurutamine ja arendamine
 • Personalijuhtimine
 • Tervise, turvalisuse, ohutuse ja keskkonnahoiu tagamine
 • Finantseerimise korraldamine
 • Õiguslike küsimuste korraldamine

Koolituse meetodid ja põhimõtted

Koolitus põhined teemapunktide läbiarutamisel tuginedes elulistel näidetel.

Sihtgrupp

Koolitusele on oodatud projektijuhid, kes omavad lisaks projektijuhtimise teadmistele ja oskustele ka piisavat kogemust ning on suutelised juhtima keskmise keerukuse ja mastaabiga projekti või keeruka ja mastaapse projekti allprojekti või projekti programmis. Samuti on eelduseks eelnev projektijuhi täiendkoolituse läbimine.

 

Koolitust saab tellida oma organisatsiooni sisse ja on võimalus osaleda avatud kursusel, mis toimub Äripäeva Akadeemias http://pood.aripaev.ee/professionaalne-projektijuhtimine-talv-2016

Koolituse kohta küsi täpsemalt Tiit Valmilt