Projekti juhtimine ettevõtte juhile

/Projekti juhtimine ettevõtte juhile

Projekti juhtimine ettevõtte juhile

Algis Perens.

Koolitusele on oodatud nende ettevõtete ja organisatsioonide ning struktuuriüksuste juhid, kus kasutatakse või kavandatakse kasutama hakata projektijuhtimise metoodikat.

Käsitletavad teemad:

 • Projektijuhtimine vs tavajuhtimine
  (Mille poolest erineb projektijuhtimine tavajuhtimisest? Millised on projektijuhtimise rakendamise põhjused? Mida toob endaga kaasa projektipõhise juhtimise rakendamine?)
 • Projektijuhtimise ja strateegilise juhtimise omavahelised seosed
  (Projektijuhtimine kui strateegia elluviimise tööriist. Organisatsiooni arendamine läbi projektide.)
 • Projektijuhtimise eduka rakendamise eeldused
  (Vajalikud kompetentsid projektide elluviimiseks. Lähteülesande koostamine. Otsustusõiguste kehtestamine. Projekti vajalikkuse põhjendamine.)
 • Projektijuhtimiseks sobiva töömudeli loomine
  (Teostus- ja arendusprojekti mudel. Töömudeli vajalikkus. Üldmudeli kohandamine oma ettevõtte vajadustest lähtuvaks mudeliks.)
 • Reeglite ja rutiinide kehtestamine
  (Projektide edukaks läbiviimiseks vajalikud reeglid. Ettevõtte juhti abistavad rutiinid.)
 • Ettevõtte juhi projektiga seotud otsused
  (Kõige olulisemad otsused projektides. Projektiga seotud otsusteks vajaliku info tagamine. Projektiks
 • Projektijuhi määramine
  (Kes sobib ja kes ei sobi projektijuhiks? Projektijuhi valik.)
 • Projektgrupi liikmete määramine
  (Kes sobib ja kes ei sobi projektgrupi liikmeks? Töö ümberkorraldamise vajalikkus ja ümberkorralduste toetamine.)
 • Projekti edenemise kontroll
  (Projekti aruandluse- ja kontrollimehhanismide kehtestamine. Projekti edenemise tagamine ja projektijuhi toetamine projekti läbiviimise ajal.)
 • Projekti järelanalüüs
  (Järelanalüüsi vajalikkus. Projektidest tulenevate õppetundide kasutamine ettevõtte ja projektijuhtimise arendamiseks.)
 • Kokkuvõte

Koolituse sissejuhatavaid slaide on võimalik näha siit.

Koolituse toimumise aega vaata koolituskalendrist.
Koolituse kohta küsi täpsemalt Algis Perensilt (algis@hbp.ee)

 

ORGANISATSIOONISISENE KURSUS

Organisatsioonisisese kursuse korraldamine nõuab eeltööd ja on soovitab järeltegevused:

Kursuse läbiviija tutvub organisatsiooni töökorralduslike dokumentidega, mis kirjeldavad ja reglementeerivad osalejate töökeskkonda.

Kursuse läbiviija kohtub juhtkonnaga, et täpsustada lähteülesannet ja selgitada, kui palju ja millisel viisil juhid on planeerinud panustada arendustegevuse jätkamist kursusejärgsel ajal. Vajadusel tehakse intervjuusid mõne osalejaga.

Seejärel koostab  kursuse läbiviija programmi, kus pannakse  paika   teemade käsitlemise ulatus, rühmatööde teemad, harjutuste metoodika jms.

Kuna siin on tegemist töökorralduslike teemadega, siis enne kursust on vajalik koos juhtidega vaadata kogu programm läbi, et saada kindlustunnet. Samas saavad juhid lühikursuse ja teavad täpselt mida osalejad kursuse käigus läbivad. Selline ettevalmistus võimaldab juhtidel peale kursust olla osalejatele toeks.

Peale kursuse läbiviimist, ca 3-4 nädala pärast, on meil võimalik kokku leppida kohtumine, et võtta kokku juhtide või kõigi osalejatega ( 1,5-2 tunni jooksul ) kursusejärgne tegevus saadud teadmiste ja oskuste rakendamise kohta ja saada vastuseid tekkinud küsimustele.

Kursuse läbiviija on valmis peale kursuseprogrammi tegema tellijale kirjaliku ja suulise kokkuvõtte, mis sisaldab kursuse läbiviija poolseid neutraalseid ettepanekuid arengukohtadega tegelemiseks.