Projektide portfelli juhtimine

/Projektide portfelli juhtimine

Projektide portfelli juhtimine

Algis Perens.
Kuigi traditsiooniline projektijuhtimine eeldab suure, isoleeritud ja oma meeskonnaga projekti olemasolu (n ehitusprojekt, kus plats on ümbritsetud taraga), siis paljudel juhtudel on meil tegemist siiski situatsiooniga, kus projektid:
 • täidavad teineteisega seotud eesmärke st. lõplik kasu saadakse üksnes siis, kui lõpetatud on mitu projekti,
 • sõltuvad teistest projektidest või rutiinsest tegevusest nende lõpetamise seisukohalt olulistest elementidest nagu näiteks andmed, uued tehnoloogiad või tooraine,
 • laenavad ressursse kesksest ressursibaasist ja need ressursid jäävad ressursijuhtide kontrolli alla; juhil on vaja läbirääkimiste teel projekti tarvis ressursid vabastada ning ta võib need organisatsiooni üldiste prioriteetide muutudes lühikese või olematu etteteatamistähtajaga kaotada.

Sihtgrupp
Koolituse sihtgrupiks on ettevõtete või organisatsioonide juhid ja projektijuhid, kellel tuleb korraga juhtida mitut projekti.

Kursuse eesmärk
Peale antud kursuse läbimist oskavad osalejad juhtida efektiivsemalt ja eesmärgipärasemalt mitut projekti korraga.

Kursuse sisu

Te õpite

 • millised seosed on strateegilisel planeerimisel ja projektide portfelli juhtimisel
 • mille poolest erineb projektide portfelli juhtimine projektijuhtimisest
 • millised peaksid olema põhilised reeglid projektide portfelli juhtimisel
 • kuidas järjestada projekte projektide portfellis
 • läbi viima projektide portfelli riskianalüüsi
 • kasutama projektide portfelli juhtimisest tulenevat sünergiat

Te harjutate

 • kriteeriumite loomist projektide prioriteetsuse määramiseks
 • põhiliste kokkulepete ja reeglite väljatöötamist projektide portfelli juhtimiseks
 • projektide portfelli riskide analüüsimist

Koolituse kestus: 8 akadeemilist tundi

Koolituspäeva ülesehitus
09.00-11.00 koolitus
11.00-11.15   kohvipaus
11.15-12.45   koolitus
12.45-13.30 lõuna
13.30-15.00 koolitus
15.00-15.15 kohvipaus
15.15-16.45  koolitus

Töö vorm ja meetodid
Loengud, grupitööd, diskussioonid.

Maksumus: 320€+KM

Koolituse toimumise aega vaata koolituskalendrist.
Koolituse kohta küsi täpsemalt Algis Perensilt (algis@hbp.ee)