Projektipõhine juhtimine

/Projektipõhine juhtimine

Projektipõhine juhtimine

Tiit Valm.

Koolitusel käsitletavad teemad

Projekti elutsükkel
Vaatame, millised on projekti erinevad etapid, miks neid on vaja eristada ja millised on kõige olulisemad juhisotsused (need otsused, mis ei ole projektijuhi otsused).

Projektiorganisatsioon
Arutame läbi, millised juhid on vajalik projektidesse kaasata ja milles seisneb juhtide vastutus. Räägime läbi ka ressursijuhi rolli ja tähtsuse. Teadvustame, kuidas panna tööle maatriksstruktuur, kus üks inimene peab alluma mitmele juhile.

Ootused projektijuhile
Määratleme juhtide ootused projektijuhile ja kuidas seda fikseerida kirjalikes dokumentides. Arutame – millised inimesed on sobivad projektijuhiks.

Projekti ettevalmistus
Lepime kokku, kuidas toimub meie organisatsiooni projektide alustamine ning teadvustame, miks see tähtis on.
Määratleme, millise info ja millisel kujul peab projektijuht panema juhtide lauale, et langetada projekti alustamise otsus. Samuti räägime läbi, kuidas saada kvaliteetne lähteülesanne.

Projektirühma määramine
Arutame, millised juhid on vaja määrata projekti eest vastutama ja kuidas toimub määramise protsess.

Projektijuhi määramine
Arutame, millised juhid on vaja määrata projekti eest vastutama ja kuidas toimub määramise protsess.

Teostus- ja koostööplaani koostamine
Arutame, millised plaanid on juhtimiseks vajalikud eritasanditel, et neid siis projektijuhilt nõuda.
Räägime läbi, miks vaatamata headele plaanidele projektid ei taha õnnestuda ja teadvustame paratamatu määramatuse olemasolu.

Määramatuse arvestamine planeerimisel
Teadvustame, kuidas määramatus on seotud meie igapäevatööga.

Miks projektides kulub rohkem aega, kui sinna on planeeritud?
Räägime läbi, kuidas aega kontrolli alla saada ja milline on siin juhtide osa. Kuidas aidata projektijuhte läbi töökorralduse?

Projekti kvaliteedi juhtimine
Räägime läbi, mida mõelda projekti kvaliteedi all ja kuidas seda läbi projektijuhi kindlustada.

Kommunikatsiooni planeerimine ja juhtimine
Teadvustame, kuidas kindlustada juhtidele õigeaegne informatsioon.

Riski analüüs
Arutame läbi, millist riskianalüüsi on vaja juhtidel, et planeerida oma tegevusi.

Projekti teostamine
Räägime läbi, kuidas projekti teostamise käigus toetada projektijuhti ning kuidas viia sisse muudatusi projektidesse ja mida see kaasa toob. Lepime kokku muudatuste protseduuri.

Projekti lõpetamine
Teadvustame projektide lõpu rituaalset tähtsust.

Projekti analüüs
Arutame, kas ja millist analüüsi on vaja juhtidel peale seda kui projekt on lõppenud.

 

ORGANISATSIOONISISENE KURSUS

Organisatsioonisisese kursuse korraldamine nõuab eeltööd ja on soovitab järeltegevused:

Kursuse läbiviija tutvub organisatsiooni töökorralduslike dokumentidega, mis kirjeldavad ja reglementeerivad osalejate töökeskkonda.

Kursuse läbiviija kohtub juhtkonnaga, et täpsustada lähteülesannet ja selgitada, kui palju ja millisel viisil juhid on planeerinud panustada arendustegevuse jätkamist kursusejärgsel ajal. Vajadusel tehakse intervjuusid mõne osalejaga.

Seejärel koostab  kursuse läbiviija programmi, kus pannakse  paika   teemade käsitlemise ulatus, rühmatööde teemad, harjutuste metoodika jms.

Kuna siin on tegemist töökorralduslike teemadega, siis enne kursust on vajalik koos juhtidega vaadata kogu programm läbi, et saada kindlustunnet. Samas saavad juhid lühikursuse ja teavad täpselt mida osalejad kursuse käigus läbivad. Selline ettevalmistus võimaldab juhtidel peale kursust olla osalejatele toeks.

Peale kursuse läbiviimist, ca 3-4 nädala pärast, on meil võimalik kokku leppida kohtumine, et võtta kokku juhtide või kõigi osalejatega ( 1,5-2 tunni jooksul ) kursusejärgne tegevus saadud teadmiste ja oskuste rakendamise kohta ja saada vastuseid tekkinud küsimustele.

Kursuse läbiviija on valmis peale kursuseprogrammi tegema tellijale kirjaliku ja suulise kokkuvõtte, mis sisaldab kursuse läbiviija poolseid neutraalseid ettepanekuid arengukohtadega tegelemiseks.

 

Koolituse kohta küsi täpsemalt Tiit Valm’lt tiit@valm.ee