Äriprotsesside juhtimine ja optimeerimine

/Äriprotsesside juhtimine ja optimeerimine

Äriprotsesside juhtimine ja optimeerimine

Protsessi on defineeritud väga mitmeti. Kõige lihtsam  neist ütleb, et protsess on tegevuste jada, kus seonduvad ressursid ja tegevused, mis muundavad sisendid väljundiks. Teisisõnu öeldes on protsess lisaväärtust loovate tegevuste järgnevus, mis toodab erinevatest sisenditest nõutava väljundi.

Arusaam äriprotsessidest ja nende juhtimisest peaks kuuluma iga juhi oskuste hulka, sest

 • allüksustes või tervet organisatsiooni hõlmavates protsessides peitub paljude organisatsioonide jaoks oluline parenduspotentsiaal, et tõsta efektiivsust.
 • uute tehnoloogiate ja meetodite nagu intranet, internet, andmelaondus, TQM jm kasutuselevõtt eeldab organisatsiooni keskendumist protsessidele ja nende optimeerimisele.

Edukas protsessijuhtimine toetub olulisel määral inimlikule faktorile. Oluline on siinjuures kommunikatsioon organisatsioonis tervikuna ja õpi- ning muutumisvõime.

Äriprotsesside juhtimise ja -optimeerimise koolitusel käsitleme järgmisi teemasid:

Sissejuhatus protsessijuhtimisse

 • Mis on protsess ja protsessijuhtimine?
 • Põhi-, tugi- ja juhtimisprotsessid
 • Protsessijuhtimise elutsükkel
 • Erinevad rollid protsesside juhtimisel

Protsessijuhtimise seos organisatsiooni strateegiaga

 • Protsesside eesmärgistamine lähtuvalt organisatsiooni strateegilistest eesmärkidest
 • Toimiva protsessipõhise juhtimise edutegurid
 • Protsesside hierarhia ja parendusvajaduse hindamine

Protsesside modelleerimine

 • Protsesside modelleerimise põhimõtted
 • Protsesside modelleerimise erinevad mägistikud (notatsioonid)
 • Protsesside modelleerimise tööriistad

Protsesside kvalitatiivne analüüs

 • Lisandväärtuse analüüs
 • Raiskamiste analüüs
 • Sidusrühmade analüüs
 • Algpõhjuste analüüs

Protsesside kvantitatiivne analüüs

 • Protsessi ajalise kestvuse analüüs
 • Ooteaegade analüüs
 • Vigade analüüs

Protsesside ümberkujundamine

 • Protsesside ümberkujundamise eesmärgid
 • Protsesside ümberkujundamise erinevad meetodid

Ümberkujundatud protsesside rakendamine
Protsesside seire ja kontroll

Töö vorm ja meetodid:
Seminar, kus on kombineeritud lühiloengud, grupitööd, arutelud ja juhtumite analüüs

Maksumus: 540€ +KM

Koolituse toimumise aega vaata koolituskalendrist.
Koolituse kohta küsi täpsemalt Algis Perensilt (algis@hbp.ee)