Virtuaalsete meeskondade juhtimine

/Virtuaalsete meeskondade juhtimine

Virtuaalsete meeskondade juhtimine

Algis Perens.

Kuidas korraldada koostööd meeskonnas, mille liikmete vaheline suhtlus toimub valdavalt tänapäevaseid infotehnoloogilisi abivahendeid kasutades?

 • Kas te olete saanud e-maili, millega on teile edastatud tööülesanne, kuid ülesandest arusaamiseks on teil tulnud see mail kaks või kolm korda läbi lugeda?
 • Miks on mõni inimene Skype-s küll nähtav, kuid temaga seda suhtluskanalit kasutades kontakteerudes võite te vastamist ootama jäädagi?
 • Kas teil on tulnud peale info edastamist elektroonsete kanalite kaudu seda infot veel näost näkku kohtumisel üle korrata, sest teist ei ole aru saadud või ei ole vaevutud teie poolt edastatud infot läbi lugema?

Olen veendunud selles, et väga paljud meist võivad täna vastata eelpooltoodud küsimustele jaatavalt.  Me peame sageli korraldama omavahelist koostööd kasutades selleks, erinevaid infotehnoloogia poolt pakutavaid suhtlusvahendeid. Paljudel juhtudel ei näe me oma meeskonna liikmeid päevade kaupa. Meil puudub vahetu suhtlemine ning ainuke, mis meid seob on lühikontaktid telefoni, e-maili või Skype abil. Samas peame koostöös jõudma konkreetse tulemuseni.

Järjest suurenev vabadus teha tööd asukohast sõltumata, virtuaalse meeskonna juhina või liikmena, toob kaasa surve kriitiliselt hinnata ja vajadusel muuta olemasolevaid koostöömudeleid.

Sellel koolitusel saate te vastuse küsimustele, mis puudutavad virtuaalse koostöö korraldamist. Kuidas korraldada omavahelist infovahetust? Kuidas valida sõnumi iseloomust tulenevalt õige suhtlusvahend? Millistest reeglitest tuleb virtuaalset koostööd tehes kinni pidada? Millest tuleks virtuaalse koostöö korraldamisel kindlasti hoiduda? Millised on virtuaalse koostöö edutegurid? Kes sobivad virtuaalse meeskonna liikmeks?

Koolitus annab:

 • süsteemse ülevaate virtuaalse koostöö korraldamisest
 • võtteid, kuidas panna tööle meeskond mille liikmed kohtuvad harva või üldse mitte
 • lahendusi osalejate endi elust võetud situatsioonidele

Teemad:

 • Virtuaalne meeskond
  Mille poolest erinevad tava- ja virtuaalmeeskond? Millised on  virtuaalsete meeskondade liigid? Virtuaalsete meeskondade loomise põhjused. Virtuaalsete meeskondade kasutamise plussid ja miinused.
 • Virtuaalse meeskonna juht
  Kes sobib ja kes ei sobi virtuaalse meeskonna juhiks? Millised on virtuaalse meeskonna juhi rollid?
 • Virtuaalse meeskonna liige
  Milline on hea virtuaalse meeskonna liige? Kuidas panna kokku õige meeskond?
 • Koostöösuhete kujundamine virtuaalsetes meeskondades ja võrgustikes
  Milline on füüsilise- ja tunnetatava distantsi mõju koostöösuhetele? Kuidas luua usaldust meeskonna liikmete vahel? Mida tuleks teha heade koostöösuhete kujundamiseks?
 • Virtuaalse meeskonna töö planeerimine
  Kuidas planeerida virtuaalse meeskonna tööd? Tegevuste ja tähtaegade kokkuleppimine. Vastutuste jagamine.
 • Edastatavale sõnumile sobiva kommunikatsioonivahendi valik
  Millised on infovahetuse ja -talletamise üldpõhimõtted virtuaalses meeskonnas. Õige kommunikatsioonivahendi valik sõnumi edastamiseks. Edukaks infovahetuseks vajalikud tegevused.
 • Tulemusjuhtimine virtuaalses meeskonnas
  Miks tuleks virtuaalses meeskonnas kasutada tulemusjuhtimise põhimõtteid? Kuidas kokku leppida töö tulemused? Kuidas teostada kontrolli virtuaalses meeskonnas?
 • Virtuaalse meeskonna edutegurid
  Millised on inimeste-, organisatsiooni- ja tehnikaga seotud edutegurid.

Töö vorm ja meetodid:
Loengud, grupitööd, diskussioonid.

Maksumus: 250€+KM

Koolituse toimumise aega vaata koolituskalendrist.
Koolituse kohta küsi täpsemalt Algis Perensilt (algis@hbp.ee)