Hübriidne projektijuhtimine

/Hübriidne projektijuhtimine

Hübriidne projektijuhtimine

Neil, kes puutuvad kokku projektide ja projektijuhtidega  võib vahel tekkida tunne, et selles valdkonnas on kaks teineteisele vastanduvat maailma. Ühelt poolt klassikaline ja teiselt poolt paindlik (agiilne) projektijuhtimine. Esimene tähistab konkreetset eesmärki ja täpset tegevuskava, teine eesmärgi järkjärgulist täpsustumist ja pidevaid muutusi.

Hübriidne projektijuhtimine loob silla nende kahe maailma vahel ühendades klassikaliste ja paindlike meetodite tugevused ning sulatades need üheks terviklikuks lähenemiseks. See on kombinatsioon, mis võimaldab käsitleda paindlikult klientide nõudeid, kuid seda selgete struktuuride ja arusaadava juhtimisega.

Koolitusel leiavad käsitlemist järgmised teemad:

 • Klassikaliste ja paindlike projektimeetodite põhiidee
 • Erinevate meetodite põhilised erinevused
 • Mõisted, standardid, normid ja protseduurimudelid projektijuhtimises
 • Paindliku projektijuhtimise väärtused, põhimõtted ja põhieeldused
 • Üldised paindlikud tehnikad, sealhulgas koosolekud ja artefaktid
 • Hübriidne projektijuhtimine – kahe lähenemisviisi koostoime
 • Hübriidse projektijuhtimise mõju ettevõttele
 • Kommunikatsioon, juhtimine ja projektide visualiseerimine hübriidses projektijuhtimises
 • Kuidas valida ettevõtte jaoks õige projektijuhtimise meetod?
 • Ettevõttepõhise projektijuhtimise mudeli väljatöötamine projektide edukaks juhtimiseks
 • Tüüpiliste lõksude vältimine

Õpiväljundid
koolituse läbinu:

 • omab ülevaadet nii klassikalistest kui ka paindlikest projektijuhtimise meetoditest;
 • teab, millised on hübriidse projektijuhtimise põhimõtted;
 • oskab vastavalt projektile valida selle läbiviimiseks õige meetodi;
 • teab, kuidas luua ettevõtte jaoks sobiva mudeli projektide efektiivseks elluviimiseks.

Koolitusel kasutatavad meetodid
10-15 minutilised lühiloengud, näited juhtumitest, harjutused, arutelu, kogemuste vahetamine, töövahendite tutvustus.

Sihtgrupp
See seminar on suunatud osalejatele, kes soovivad saada kompaktset ülevaadet hübriidsest projektijuhtimisest. Koolitus on sobilik nii alustavale kui kogenud projektijuhile, programmijuhtile või projektijuhtimise eest vastutavatele töötajatele.

Koolituse kestus 16 akadeemilist tundi.

Koolituspäevade ülesehitus

 • 09.00 – 10.30 Koolitus
 • 10.30 – 10.45 Kohvipaus
 • 10.45 – 12.15 Koolitus
 • 12.15 – 13.00 Lõuna
 • 13.00 – 14.30 Koolitus
 • 14.30 – 14.45 Kohvipaus
 • 14.45 – 16.15 Koolitus

Koolituse maksumus
490 EUR + km (hind sisaldab koolitust, koolitusmaterjale ja kohvipause)
Koolituse maksumus sisaldab koolitust, koolitusmaterjale ja kohvipause.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
Õppe lõpetamiseks on nõutav läbida vähemalt 75% õppekavast ja praktiliste tööde esitamine. Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus.

Täpsemalt on võimalik lõpetamise tingimuste ja väljastatavate dokumentidega tutvuda õppekorralduse aluste vastavas alalõigus.

Koolituse toimumise koht

Koolitused toimuvad reeglina Tehnopoli seminariruumis Ceres, aadressil Akadeemia tee 21/1. Koolitusruum on varustatud kaasaegse esitlustehnikaga ja sobilik väikeste gruppide koolitamiseks. Koolitatavatel on võimalik lõunatada samas majas asuvas kohvikus.

Koolituse toimumise aega vaata koolituskalendrist.
Koolituse kohta küsi täpsemalt Algis Perensilt (algis@hbp.ee)
Koolitaja CV-ga on võimalik tutvuda selle lingi abil.

Õppekorralduse alused

Täiendav õppematerjal
2019. aasta 1. oktoobril ilmus trükist koolitaja Algis Perensi poolt kirjutatud raamat “Praktiline projektijuhtimine”, mille sisukorra ja sissejuhatusega saate tutvuda siit.
Osta saad selle raamatu aga meie e-poe veebilehelt.