Eesmärkidest

//Eesmärkidest

Standish Group viib alates aastast 1994 reeglipäraselt läbi nn CHAOS-uuringut, mis tegeleb IT projektide edukuse ja ebaedukusega. Tänaseks ulatub analüüsitud üksikprojektide arv üle 40 000. Kui 1994. aastal õnnestus ainult 16% projektidest, siis 2009 oli edukuse protsent 32. Ebaõnnestumiste üheks olulisemaks põhjuseks on olnud eesmärkide ebaselge sõnastus. Kas see tuleneb sellest, mille sätestab “hr Murpyh” oma seaduses: “Ähmaseid projekti eesmärke kasutatakse selleks, et varjata kimbatust vastavate kulude hindamisel” või on eesmärkide ebaselgel sõnastamisel muud põhjused, seda uuring välja ei too.  Küll aga võiks iga projektijuht ja tellija kõigile hästi tuntud SMART reegli kõrval järgida järgmist viit nõuannet, et eesmärgid oleksid paremini sõnastatud.

  • Eesmärk peab olema püstitatud positiivses võtmes, siis mõjub see atraktiivsemana. Näiteks: “Ma soovin jääda terveks” on positiivselt formuleeritud. Seevastu “Ma ei taha haigeks jääda” on aga negatiivne formuleering.
  • Eesmärk tuleks sõnastada nii nagu oleks soovitud seisund juba saavutatud. Selleks kasutage olevikulist vormi. Näiteks: “Uus tootmisliin on 20% energiasäästlikum.”
  • Sõnastada tuleks eesmärk ilma võrdluseta. Näiteks: Väljend “Uus süsteem peab olema parem kui vana” on hoomamatu. Parem oleks: “Uus süsteem võimaldab andmebaasidest otsingut kolme hiireklikiga.”
  • Paika peab panema kriteeriumid, mille alusel on hiljem võimalik mõõta eesmärgini jõudmist.
  • Hinnata tuleb ka seda, millised on projekti eesmärgi mõjud. Ehk kas ja kuidas püstitatud eesmärgid mõjutavad teisi projekte?

Lõpetuseks veel mõned mõtted eesmärkidest:
“Kui sa tahad ehitada laeva, ära kutsu mehi kokku puid hankima, ülesandeid ja töid jagama vaid pane nad igatsema suurt ning mõõtmatut merd!” Antoine de Saint- Exuprey

“Ka kõige aeglasem, kes oma eesmärki silmist ei lase liigub kiiremini, kui see, kes eksleb ilma eesmärgita” Gotthold Ephraim Lessing

“Kui me oma eesmärgi lõplikult oleme silmist kaotanud kahekordistame me oma pingutusi.” Mark Twain

Projektid ilma kindla eesmärgita ei saavuta kindlasti oma eesmärke. Tundmatu

“Kõiki oma eesmärke saavutava inimese eesmärgid on seatud ilmselt liiga madalale.” Hebert von Karajan