Projekti eesmärgist

//Projekti eesmärgist

Projekti eesmärk peab olema:

  • mõõdetav

Objektiivsete kriteeriumite järgi on võimalik otsustada, kas me oleme või ei ole jõudnud eesmärkideni. Seetõttu ei saa lugeda õigesti sõnastatuks projekti eesmärki: “Tõsta klienditeeninduse kvaliteeti”. Küll aga võib projekti eesmärgiks olla: “Töötada välja uus klienditeeninduse süsteem”.

  • ajastatud

Projekti eesmärgi saavutamise aeg peab olema määratud. Ajaline piiritletus määrab ära selle, millal on võimalik teha otsus, kas on või ei ole jõutud projekti eesmärkideni. Seetõttu tuleks eelpool toodud eesmärki “Töötada välja uus klienditeeninduse süsteem” täiendada. Peale seda võiks eesmärk olla sõnastatud järgmiselt: ”Töötada 1. jaanuariks 200X välja uus klienditeeninduse süsteem”.

  • reaalne

Selleks, et eesmärk oleks motiveeriv peab ta olema reaalselt saavutatav. Eelkõige tuleks jälgida seda, kas antud aja ja rahaga ikka on võimalik püstitatud eesmärgini jõuda.

  • kvaliteediaspekti silmas pidav

Eesmärk peab määratlema ka selle, milline peaks olema lõpptulemuse kvaliteet. Lõplikult formuleerituna võiks näites toodud eesmärk olla järgnev: ”Töötada 1 jaanuariks 200… välja uus klienditeeninduse süsteem, mis tagaks ühe kliendi teenindamiseks kulunud aja vähenemise 20%”

  • heakskiidetud

Projekti eesmärk peab olema projekti tellija poolt heakskiidetud. Seda olenemata sellest, kas tegemist on sisemise või välise tellijaga. Üheks sagedasemaks veaks on see, et püstitatud lõppeesmärke ja kvaliteedikriteeriumeid ei kooskõlastada. Lõpptulemusena võib see viia tellija ja projekti läbiviijate vahelise konfliktini.