Projektijuhtimise uuring 2021

//Projektijuhtimise uuring 2021

2021. aasta oktoobris viidi Saksamaal läbi projektijuhtimise eri aspekte puudutav uuring. Järgnevalt on välja toodud olulisemad projektijuhi rolli puudutavad tulemused.

Iga viies projektijuht leiab, et tema roll on väga või väga tugevalt frusteeriv. Kuni 15% projektijuhtide hindab, et nad on ülekoormatud või väga ülekoormatud. Suur enamus projektijuhte aga väidavad, et nad on ainult vähe või mõnevõrra ülekoormatud. Üldine pilt on aga selline, et suurem osa projektijuhtidest on oma tööga rahul.

Samas peab 51% projektijuhte oma tööd stressirohkeks ja 53% on kasutanud tööga hakkamasaamiseks ületunde. 39% hindab, et nad on pigem reageerivad tekkinud negatiivsetele situatsioonidele ja ei tegutse ennetavalt, et neid situatsioone ei tekkiks. 47% arvab aga et nende töö muutub tulevikus veel stressirohkemaks.

Uuring tõi veel välja, et 67% on selliseid organisatsioone ja ettevõtteid, kus projekte juhivad töötajad, kellel puudub projektijuhtimise alane oskusteave. Projektijuhiks on määratud töötajad ilma lisakvalifikatsioonita või täiendkoolituseta.  Kuigi projektijuhtimises on väga oluline õppimine tegevuse kaudu toob see kaasa probleeme. Projektid on vähem edukad ja projektijuhid rohkem koormatud. Täiendkoolituse puudumine toob kaasa mitte ainult tarbetult kõrged kulud vaid ka projektis osalejate väiksema motivatsiooni.