Uuring: Project Management in Professional Services: Managing People for Profits

//Uuring: Project Management in Professional Services: Managing People for Profits

USA turu-uuringute firma Aberdeen Group viis selle aasta jaanuarist märtsini läbi projektijuhtimise edu- ja ebaedu põhjuste uuringu, kuhu oli kaasatud 197 teenuseid pakkuvat ettevõtet. Sealjuures jagati firmad kolme kategooriasse: Best in Class (BiC), keskmikud ja mahajääjad.

Parimate hulka kuulus 20% ettevõtteid ja nemad lõpetasid 89% juhtudest projektid õigeaegselt või enne tähtaega ning 94% juhtudest suudeti kinni pidada eelarvest. Mahajääjad, keda oli 30% suutsid projekti õigeaegselt või varem lõpetada ainult 37-l protsendil juhtudest ning ainult pooltel juhtudest suudeti kinni pidada eelarvest.

Parimad firmad tõid 70% juhtudest olulise edutegurina välja muutuste juhtimise oskust, 69% juhtudest kliendi tagasiside arvestamist ja 61% juhtudest ühtse andmebaasi olemasolu.

Ebaõnnestumiste põhjustena nimetati 53% juhtudest halvasti määratletud nõudeid projekti lõpptulemile, 31% juhtudest muutusi, mis viidi sisse peale projekti algust, 21%  juhtudest liiga väikest meeskonda ja 19% juhtudest liiga pikka otsuste vastuvõtmise aega.

Uuringut on võimalik piiratud aja jooksul tervikuna tasuta alla laadida Aberdeen Group-ikodulehelt.