Projekti riskide hindamine

//Projekti riskide hindamine

Riski võime me määratleda, kui sündmust, mis toimudes võib ohustada projekti eesmärgini jõudmist planeeritud aja, -ressursside ja -eelarvega.

Peale riskide määratlemist on vaja tegeleda nende hindamisega. Projekti riskide hindamine võimaldab seada prioriteete riskidega tegelemisel. Riskide hindamise tulemusele toetudes peaks riskide juhtimise protsessi jaoks eraldama piisavalt ressursse ning koostama riskide maandamise plaani.

Kõige lihtsam viis projekti riskide hindamiseks on hinnata tuvastatud riske kahest aspektist lähtuvalt. Esimeseks tuleks hinnata riski esinemise tõenäosust ehk seda, millised sagedusega võib konkreetne risk avalduda. Teiseks tuleb hinnata riski mõju ehk seda kahju, mida riski avaldumine võib põhjustada.

Konkreetsele riskile hinnangu andmisel suudab iga vähegi analüütiline projektijuht öelda, kas selle riski esinemise tõenäosus on suur, keskmine või väike. Järgmisena tuleb hinnata iga riski korral, kas selle mõju on suur, keskmine või väike. Vaadates nüüd esinemise tõenäosust ja mõju koos saame riskid grupeerida kas väga suurteks, suurteks, keskmisteks või väikesteks nii nagu on näha alloleval joonisel.

risk3-300x120

Peale riskide hindamist tuleb hakata otsima võimalusi kuidas neid maandada ning tegeleda tuleb siis eelkõige väga suurte ja suurte riskidega.