9 põhjust projekti ajagraafiku tegemiseks

//9 põhjust projekti ajagraafiku tegemiseks

Kõik me teame seda, et pilt annab edasi oluliselt rohkem infot, kui sõnad. Vaatamata sellele ei viitsita sageli projektile korralikku visualiseeritud ajagraafikut teha. Seda vaatamata sellele, et täna on selleks olemas kõik võimalused. Kaasa arvatud tasuta tarkvara, mida saab kasutada kas ühes arvutis või siis üle interneti.

Projekti ajagraafik, kus vertikaalteljel ehk y-teljel on üles loetud kõik tehtavad tööd ja x-teljeks on ajatelg võimaldab:

  1. anda korrektse ja arusaadava ülevaate projekti kulgemisest,
  2. paremini aru saada sellest, millised tegevused millises järjekorras peab käivitama,
  3. näha erinevate tööde vahelisi seoseid,
  4. näha projekti kriitilist teed, mis määrab projekti kestuse,
  5. näidata meeskonna liikmetele seda, kuidas nende tegevused üksteisest sõltuvad,
  6. kontsentreerida tähelepanu nendele töölõikudele, mis tagavad ajagraafikus ja eelarves püsimise,
  7. koordineerida meeskonnaliikmete tegevusi,
  8. analüüsida projekti kulgemist,
  9. tagada projekti täitmist tähtajaks, eelarve raames ja kvaliteedinõuetele vastavalt.

Need peaksid olema piisavalt kaalukad põhjused, et teha igale projektile korralik ajagraafik.