Veel GPS-i õppetunde juhile

//Veel GPS-i õppetunde juhile

Kõik, kes on kasutanud autoga ühest kohast teise liikumisel GPS-i abi on kogenud seda, kuivõrd muudab see liikumise ühest punktist teise rahulikumaks. Kui oled sisestanud sihtkoha, arvutatakse välja, kui kaua sinu teekond kestab ja GPS-i ekraanilt näed täpselt, mis kell sa sihtkohta jõuad. Sulle anti prognoos tuleviku kohta ja seda tasub üpris kindlalt uskuda. Tegemist ei ole soolapuhujaga kes tulevikku ennustab, vaid kõrgtehnoloogilise seadmega, mille prognoosi tõenäosus on väga suur.

Selle seadme abil õpid kiiresti ära ka selle, et kui tahad õigeaegselt sihtkohta jõuda, siis on kõige kindlam viis selleks õigeaegne sõidu alustamine. Saada mõni minut võitu sellega, et ületad kiirust on üpris raske. Lihtne arvutus näitab, et 50 km läbimiseks kiirusega 90km/h kulub meil 33 minutit. 28 minutiga sama maa läbimiseks peame aga kogu tee sõitma kiirusega 107 km/h. Viie minutilise ajalise võidu saavutamiseks pead sa seega kiirust ületama sellisel määral, et see võib halvasti mõjuda sinu suhetele politseiga ning halvimal juhul kuni sinnamaani, et tuleb sõiduõigusest loobuda. Samas minutid lisanduvad üpris kiiresti, kui pead näiteks valgusfooride või mõne üliaeglaselt liikuva sõiduki taga passima.

Siit tuleb meist igaühele oluline õppetund. Kui sul on tähtaegsed tööd, siis suudad sa kõige kindlamalt oma lubadustest kinni pidada alustades töid õigeaegselt. Olgu siis tegemist tellimuspõhise tootmise, ehitamise või muu sarnasega. GPS õpetab väga kiiresti selgeks selle, et aega kaotada on lihtsam, kui võita ning peale selle aja võit tähendab tihti ka kulude märgatavat kasvu. Liikluses on selleks trahv politseilt, ettevõtet või projekti juhtides kasvavad kulud aga läbi selle, et tuleb rakendada lisaressurssi tööde kavandatust kiiremini tegemiseks.

Seega tuleb edukaks juhtimiseks õigesti prognoosida oma tulevasi tegevusi ja alusta siis neid õigeaegselt.

Erinevate prognooside kombineerimise vajalikkuse illustreerimiseks võtame aga näite veidi ekstreemsemast situatsioonist. Oletame, et sõidate väljaspool Eestit ja kasutate GPS-i ning auto armatuuri infotabloole saate panna seade kus näete, mitmeks kilomeetriks teil kütust jätkub.

Oletame nüüd, et teil hakkab kütus lõppema. GPS-i abil saate teada, kui kaugel on kõige lähem tankla. Aga see seade ei ütle teile, kas te veate selleni välja. Selleks tulebki appi võtta teine prognooside tegija ja see on auto infotabloo. Tore on, kui GPS näitab lähima kütuse hankimise kohani vähem kilomeetreid, kui infotablool oleva info kohaselt on teil võimalik läbida. Kui aga pilt on vastupidine, siis tuleb teil hakata tegelema oma senise tegevuse korrigeerimisega. Kui sõitsite kiirteel seni kiirusega 130 km/h saate te vähendada kiirust ja teie hetke kütusekulu langeb päris oluliselt ning olemasoleva kütusega läbitav maa suureneb ning teil õnnestub loodetavasti tanklani jõuda.

Siit tulevad kaks järgnevat GPS-i õppetundi. Esiteks see, et ainult ühtelaadi prognoosidest ei piisa edukaks juhtimiseks. Teades küll, kui kaugel on lähim tankla, kuid mitte teades seda, kas kütust sinnamaani jätkub ei oleks olnud võimalik vastu võtta õigeid juhtimisotsuseid. Teiseks see, et millegi võitmiseks peame me midagi loovutama. Eelneva näite puhul oli vaja võita läbitavas teepikkuses ja selleks tuli loovutada aega. Sarnased seosed võitmise ja loovutamise vahel kehtivad ükskõik millise projekti või ka ettevõtte juhtimise korral ükskõik milliste oluliste näitajate korral. Tahtes võita aega, peame loovutama kas raha või kvaliteeti, tahtes võita kvaliteedis tuleb loovutada kas aega või raha või mõlemat.